MACHTIGING

DOORLOPENDE INCASSOMACHTIGING MET TERUGBOEKRECHT
Uw klantnummer:*
Uw bedrijfsnaam:*
IBAN*
Rekeninghouder*
Incasso voorkeuren:
Voorschotsfacturen*
 Ja    Nee   
Facturen op basis van nacalculatie*
 Ja    Nee   
Abonnementen en Licenties*
 Maandelijks    Kwartaal    Halfjaar    Jaar   
U heeft de onderstaande onderdelen gelezen en bent hiermee akkoord:
Algemene Voorwaarden van ēM-solutions*
Ik ben bevoegd deze overeenkomst namens mijn organisatie aan te gaan.*
Uw naam:*
Uw e-mail adres:*
U ontvangt een kopie per e-mail.