Wij zijn duidelijk over ICT


Geen kleine lettertjes, geen onduidelijke contracten of facturen.
U ontvangt duidelijke specificaties van de door ons uitgevoerde werkzaamheden.
Vooraf maken we bij iedere opdracht een kostenindicatie zodat verrassingen achteraf niet voorkomen.