ēM-solutions

AVG & Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving van de Europese Unie (AVG/GDPR) in werking getreden. Door deze nieuwe wetgeving wordt er openheid en transparantie gecreëerd bij het verkrijgen en het opslaan van persoonlijke gegevens.
 

Ons beleid:
2M-solutions gaat uiteraard zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Met deze persoonlijke gegevens willen wij u graag op de hoogte blijven houden van nieuwe producten, speciale promoties en evenementen. Ook worden gegevens vastgelegd ten behoeve van onze support diensten.
 

Reclame & advertenties:
Wij sturen ongevraagd geen reclame; Alleen met uw toestemming sturen wij u zakelijke reclame, nieuwsbrieven en wellicht interessante productinformatie toe.
 

Wij doen er alles aan om onze klanten zo gericht mogelijk te e-mailen en al het nieuws zo veel mogelijk te bundelen. Als u deze e-mails niet meer wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar administratie@2m-solutions.nl of schrijf u uit via de link onderaan de pagina.
 

Uw zakelijke gegevens worden uitsluitend vastgelegd voor onze interne organisatie; deze worden niet gedeeld, verkocht of vrijgegeven.
 

Onze standaard communicatie & vastlegging:
Binnen onze interne backoffice worden uw bedrijfsgegevens vastgelegd. Ook leggen we de naam, geslacht en functie vast van de medewerkers binnen uw organisatie die contact hebben gezocht ten behoeve van offertes, opdrachten, administratieve- of supportaanvragen.
 

Bij afwijzing van een offerte, beëindiging van de laatste overeenkomst of geleverde eenmalige opdracht worden of op uw verzoek of na de wettelijke termijn uw gegevens vernietigd of beveiligd.
 

Communicatie met eindgebruikers:
Onze medewerkers communiceren niet zonder uw schriftelijke toestemming met uw klanten. Klantdata wordt uitsluitend op uw schriftelijke verzoek bewerkt, geanalyseerd, of gedupliceerd.
 

Onze medewerkers:
Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend en zijn getraind in het veilig verwerken van data. Ook onze stagiaires hebben eveneens de geheimhoudingsplicht ondertekend.
 

Onze algemene voorwaarder en uw verwerkingsovereenkomst:
Bij al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden voor diensten en algemene voorwaarden B2B van toepassing.
Er is een standaard verwerkersovereenkomst opgesteld. U kunt hier digitaal accoord gaan met onze algemene voorwaarden en met onze standaard verwerkingsovereenkomst.
 

Indien uw organisatie wel een overeenkomst met ons bedrijf heeft gesloten, maar uitdrukkelijk geen verwerkingsovereenkomst wenst aan te gaan, kunt dit op deze pagina aangeven: Geen Verwerkingsovereenkomst Gewenst.
 

Bij vragen:
Neem contact op met onze organisatie; wij staan u graag te woord.

Positie omhoog