ēM-solutions
Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij 2M-solutions. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van 2M-solutions of een van haar onderliggende bedrijven is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van 2M-solutions of zijn eigendom van de respectievelijke genoemde eigenaar. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 2M-solutions is het uitdrukkelijk niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Opbouw van de teksten en afbeeldingen
Om een goed beeld te geven van de diverse mogelijkheden binnen ons bedrijf hebben we gemeend naast onze product- en diensten te beschrijven ook algemene uitleg over de gebruikte termen te moeten toevoegen. Deze teksten die getoond worden zijn op verschillende manieren tot stand gekomen en zijn van informatief karakter. 2M-solutions neemt geen verantwoording over de getoonde uitleg.
Er is bij het genereren / schrijven van de tekst gebruik gemaakt van diverse technieken. U kunt hierbij denken aan AI software, zoekmachines, het raadplegen van experts en het gebruik van beschikbare documentatie. 2M-solutions is geen eigenaar van deze informatie en verzoekt u vriendelijk contact op te nemen indien u van mening bent dat wij uw eigendomsrecht schaden of dat bronvermelding gewenst is.

Naamsgebruik & Beeldmerk gebruik:
Binnen onze uitingen kunnen voor onze bedrijfsnaam, productnamen en / of beeldmerken verschillende uitingvormen gekozen worden. U kunt hierbij denken aan 2M-solutions, ²M-solutions of 2M. Ons beeldmerk wordt afhankelijk van de toepassing in kleur, grijtinten of wit getoond.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan 2M-solutions niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. 2M-solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Acceptatie
Gebruik maken van de mogelijkheden die aangeboden worden via deze website is volledig op vrijwillige basis en eigen initiatief. 2M-solutions geeft uitdrukkelijk geen toestemming de gegevens op te nemen in adresbestanden, mailinglijsten of bestanden waarmee inkomsten kunnen worden gegenereerd door de gegevens te verkopen.

Bij gebruik van een of meerdere genoemde site(s) accepteert u onvoorwaardelijk bovengenoemde.

Positie omhoog